Samarbeten

Lotus Travel - Stockholm, OT-resor - Finland, Royal
Caribbean International, Lind Tours - Umeå, Lestanders  Buss
- Skellefteå, samt många andra företag i en rad länder.

Linnéuniversitet – Växjö, Luleå Tekniska Universitet i
Piteå, Skara Music Factory, Cape Music Institute – Sydafrika,
samt flera andra utbildningsinstitutioner runt världen.