Projekt

  • The Power of Music – ett projekt kring låtskrivande involverande Project Playground, Cape Music Institute och ungdomar som lever i Kapstadens kåkstäder samt Musikmakarna, med Kulturrådet som medfinansiär

  • High Coast Songwriting Camp 2014

  • SingAlong våren 2014, ett arrangemang under Kulturhuvudstadsåret 2014 med Örnsköldsvik & Umeå, medfinansierat av Världsklass 2015 / Örnsköldsviks kommun.