Stora och små konferenser, i Höga Kusten,
Sydafrika eller Italien

– ingenting är omöjligt! Jag har ansvarat för att anordna mindre och
exklusiva  konferenser i storleksordningen 8 personer upp till ett par hundra deltagare,
i olika delar av världen.

Alltid med personlig prägel, professionalitet
och omsorg om deltagarna, - oavsett önskad inriktning.